ປະຕິທິນ

ອາທິດກ່ອນ

ອາທິດ​ທີ 39 ປີປະກາດໃຊ້ 2019
ແຕ່ວັນທີ: 23/09/2019 - ຮອດວັນທີ: 29/09/2019

ອາທິດຕໍ່ມາ

ວັນທີ ເວລາ ເນື້ອໃນ ສະຖານທີ່ ເປັນໃຈກາງ ກະກຽມ ໝາຍເຫດ
ວັນຈັນ 23/09/2019
 
ວັນອັງຄານ 24/09/2019
 
ຈົດໝາຍ 25/09/2019
 
ວັນພະຫັດ 26/09/2019
 
ວັນສຸກ 27/09/2019
 
ວັນເສົາ 28/09/2019
 
ວັນອາທິດ 29/09/2019