ປະຕິທິນ

ອາທິດກ່ອນ

ອາທິດ​ທີ 5 ປີປະກາດໃຊ້ 2023
ແຕ່ວັນທີ: 23/01/2023 - ຮອດວັນທີ: 29/01/2023

ອາທິດຕໍ່ມາ

ວັນທີ ເວລາ ເນື້ອໃນ ສະຖານທີ່ ເປັນໃຈກາງ ກະກຽມ ໝາຍເຫດ
ວັນຈັນ 23/01/2023
 
ວັນອັງຄານ 24/01/2023
 
ຈົດໝາຍ 25/01/2023
 
ວັນພະຫັດ 26/01/2023
 
ວັນສຸກ 27/01/2023
 
ວັນເສົາ 28/01/2023
 
ວັນອາທິດ 29/01/2023