ປະຕິທິນ

ອາທິດກ່ອນ

ອາທິດ​ທີ 23 ປີປະກາດໃຊ້ 2023
ແຕ່ວັນທີ: 29/05/2023 - ຮອດວັນທີ: 04/06/2023

ອາທິດຕໍ່ມາ

ວັນທີ ເວລາ ເນື້ອໃນ ສະຖານທີ່ ເປັນໃຈກາງ ກະກຽມ ໝາຍເຫດ
ວັນຈັນ 29/05/2023
 
ວັນອັງຄານ 30/05/2023
 
ຈົດໝາຍ 31/05/2023
 
ວັນພະຫັດ 01/06/2023
 
ວັນສຸກ 02/06/2023
 
ວັນເສົາ 03/06/2023
 
ວັນອາທິດ 04/06/2023