ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ບັນຫາບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ທີ່ໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນສູງເກີນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສໍາລະຄ່າງລົດພົບບັນຫາ ​

ຜູ້ຖາມ: ບັນຫາບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ທີ່ໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນສູງເກີນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສໍາລະຄ່າງລົດພົບບັນຫາ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 12/09/2022
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ແຈ້ງຕອບ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່ຽວກັບບັນຫາເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ ຄຸ້ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສີທອງມີຄວາມຍາວ ທັງໝົ້ດ  6,670 ກມ​

ຜູ້ຖາມ: ແຈ້ງຕອບ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່ຽວກັບບັນຫາເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ ຄຸ້ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສີທອງມີຄວາມຍ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 05/09/2022
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ