ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ຄຳຖາມ ທີ່ຕິດພັນກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ກວດກາກ່ຽວກັບບັນຫາດ່ານສາກົນນ້ຳພ້າວ ແລະ ດ່ານປະເພນີລາວ-ໄທ ໄດ້ເອີ້ນເກັບເງິນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວໃນລາວ ຜູ້ລະ 2 ໂດລາສະຫະລັດ.​​

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ກວດກາກ່ຽວກັບບັນຫາດ່ານສາກົນນ້ຳພ້າວ ແລະ ດ່ານປະເພນີລາວ-ໄ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 20/11/2018
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ຄຳຖາມ ທີ່ຕິດພັນກັບແຂວງຈຳປາສັກ

1. ການໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການລ້ຽງປາກະຊັງຂອງນັກລົງທຶນໃນຊາວຈີນ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ; 

2. ບັນຫາການເກັບເງິນຄ່າເບີໂທລະສັບ ຢູ່ເມືອງມູນລະປະໂມກ ລາຄາ 20.000 ກີບ/ເບີ;

3. ການຂໍຄ່າຊົດເຊີຍເວນຄືນເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານນອງແວງ (ເຫັຼັກ 19) ເມືອງປະທຸມພອນ ຂອງທ່ານ ຂໍຈັນທີ ຫ່ຽມເຫພາ ໃນເນື້ອທີ່ 40x100 ທີ່ຖືກໂຄງການປຸກສ້າງສູນດັດສ້າງ (ກໍ່ສ້າງສູນບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຜູ້ຕິດຢາແຂວງ)​

ຜູ້ຖາມ: ຄຳຖາມ ທີ່ຕິດພັນກັບແຂວງຈຳປາສັກ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 23/11/2018
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ