ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ແຈ້ງຕອບ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕໍ່ທີ່ດິນຈາກໂຄງການ ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງແຮງສູງ ເຂດດົົງໂພສີ ແລະ ບ້ານດົງໂພນແຮ່ ເມືອງນາຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ​

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນ ສະເໜີ ເຂດດົົງໂພສີ ແລະ ບ້ານດົງໂພນແຮ່ ເມືອງນາຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 24/03/2022
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ແຈ້ງຕອບຈາກແຂວງຈໍາປາສັກ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາຄືນຫວຍລັດຖະບານໄທ ແລະ ຫວຍເຖື່ອນ​​
ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ສະເໜີກວດກາຄືນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 04/11/2021
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ