6. ຕົ້ນໄມ້ລຳທຽນ (ໜອງຫຼົ່ມ) ບ້ານຈອມແລງ. (ອຸດົມໄຊ)

ວັນສຸກ, 25 ກ.ລ 2014 12:00

​   

     ປ່າໄມ້ລຳທຽນແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈອມແລງ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຮຸນ ປະມານ 23 ກິໂລແມັດ, ສະພາບເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງຍົກລະດັບ, ທຽວໄດ້ລະດູດຽວ. ທ່າແຮງ ແລະ ລັກສະນະ ຂອງຕົ້ນໄມ້ສູງຍາວ ບໍ່ມີງ່າຄືກັບ ລຳທຽນ ເກີດຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດ ຊຶ່ງກວມເອົາຫຼາຍເຮັກຕາ ເໝາະສົມໃນການພັດທະນາ ເປັນສະຖານທີ່ບໍລິການ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ມີແຕ່ແຫ່ງດຽວແຫ່ງນີ້ ຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ທີ່ອັດສະຈັນ ເກີດຂຶ້ນໃນລັກສະນະນີ້. ຕົ້ນໄມ້ລຳທຽນ ແລະ ໜອງຫຼົ່ມແຕ່ປາງກ່ອນ ຊາວບ້ານຈອມແລງ (ໃນອະດີດ) ໄດ້ຟານດ່ອນໂຕໜຶ່ງ ແລ້ວມາແບ່ງປັນຊີ້ນຟານ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນກິນ ແຕ່ຍັງມີຄອບຄົວແມ່ໝ້າຍ ຄອບຄົວໜຶ່ງ ບໍ່ກ້າເອົາຊີ້ນ ນັ້ນມາປຸງແຕ່ງກິນ ກໍເລີຍເອົາຊີ້ນຟານດັ່ງກ່າວ ໄປຫ້ອຍໄວ້ ຢູ່ເສົາຊານ. ຕໍ່ມາໃນຄ່ຳຄືນ ຂອງມື້ນັ້ນຈິ່ງເກີດ ມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງລົມຢ່າງແຮງ ຢ່າງໜັກ ແລະ ໃກ້ຂ້ອນແຈ້ງ ຈຶ່ງເກີດ ມີຂະບວນຂອງ ເງືອກມາພັດທະລົ່ມເອົາເຮືອນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວ ບ້ານຈອມແລງ ຕາຍທັງໝົດ ຍັງເຫຼືອແຕ່ແມ່ໝ້າຍ ຜູ້ທີ່ບໍ່ກ້າກິນ ຊີ້ນຟານດ່ອນດັ່ງກ່າວ. ແມ່ໝ້າຍຄົນນັ້ນ ເຫັນຄົນອື່ນໃນ ໝູ່ບ້ານຕາຍໝົດ ລາວກໍຄິດຢາກຕາຍນຳເຂົາເຈົ້າ  ລາວເບິ່ງບ່ອນໃດ ເປັນວັງນ້ຳເລິກ ລາວກໍ່ໄດ້ໂດດລົງໄປ ເພື່ອຂ້າໂຕເອງຕາຍ ແຕ່ເມື່ອໂດດລົງ ບ່ອນທີ່ເປັນນ້ຳວັງ ເລິກ ກໍ່ກາຍເປັນບົກ, ເປັນໂພນຂຶ້ນ ຍ້ອນລາວບໍ່ໄດ້ກິນ ຊີ້ນຟານດ່ອນ ເງືອກຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງການລາວ. ເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ກໍເລີຍເປັນໜອງ. ແຕ່ປະຈຸບັນ ຍັງມີຮ່ອງຮອຍ ໃຫ້ເຫັນເຊັ່ນ: ໂນນໂພນ ທີ່ແມ່ໝ້າຍກະໂດດ, ໂນນເຮືອນ ຂອງແມ່ໝ້າຍ.
      ຕໍ່ມາ ໃນບໍລິເວນບ້ານ ຫຼື ໜອງເກີດມີ ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ຍາວ, ລຳຊື່, ບໍ່ມີງ່າ ຄືກັບລຳທຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວເມືອງຮຸນ ຈຶ່ງພາກັນເອີ້ນຊື່ວ່າ “ໜອງຕົ້ນໄມ້ລຳທຽນ”. ສ່ວນຕົ້ນໄມ້ ລຳທຽນ ທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນໄດ້ເກີດ ຂຶ້ນມາພາຍຫຼັງ ມີການຫລົ່ມບ້ານເປັນໜອງ. ປະຈຸບັນໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ກາຍເປັນໜອງໃຫຍ່ເ ປັນບ່ອນລ້ຽງປາ ຂອງຊາວບ້ານ. ສ່ວນຕົ້ນໄມ້ລຳທຽນແມ່ນ ຍັງມີເຖິງທຸກວັນນີ້ ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ ຍາກຢູ່ໃນໂລກ


ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ