8. ຕາດຫຼັກ 11 ບ້ານນາງີ້ວ ເມືອງໄຊ. (ອຸດົມໄຊ)

ວັນສຸກ, 25 ກ.ລ 2014 12:00

ຕາດຫຼັກ 11 ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາງິ້ວ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ ໄປທາງທິດໃຕ້ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ 11 ກິໂລແມັດ. ເປັນຕາດຂະໜາດນ້ອຍ, ປະຈຸບັນ ຊາວບ້ານຄອບຄົວໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິການບໍ່ມີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ເອີ້ນຕາມກິໂລແມັດ ທີ 11 ຍ້ອນຕັ້ງຢູ່ ກິໂລແມັດທີ 11. ລັກສະນະ ຂອງຕາດ ເປັນຕາດຂະນ້ອຍ ມີຄວາມສູງປະມານ 30 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ ປະມານ 10-15 ແມັດ. ໃນບໍລິເວນຕາດ ມີຕົ້ນໄມ້ ປົກຫຸ້ມເຢັນສະບາຍ ເໝາະສົມໃນການ ແວ່ຊົມ ແລະ ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເດີນທາງຜ່ານໄປມາ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍ່ບໍ່ໄກຈາກເທດສະບານ ເມືອງໄຊ ເໝາະສົມໃນການທ່ອງທ່ຽວ ຊົມທຳມະຊາດ ຂອງຊາວແຂວງອຸດົມໄຊ.


ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ