12. ບ້ານເຜົາອາຄາ ບ້ານພູແທນ ເມືອງຫຼາ. (ອຸດົມໄຊ)

ວັນສຸກ, 25 ກ.ລ 2014 11:00

ບ້ານພູແທນ ເປັນບ້ານຂອງ ຊົນເຜົ່າອາຄາ ປະສົມເຜົ່າກຶມມຸອູ. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຫຼາ ປະມານ 19 ກິໂລແມັດ. ສະພາບເສັ້ນ ທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານ ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ, ທຽວໄດ້ລະດູດຽວ ຄືໃນຍາມແລ້ງ, ເປັນທາງປູຢາງຈາກ ເມືອງຫຼາ ໄປຫາທາງແຍກ ບ້ານຫຼັກ 37 (ຈາກແຂວງຫາເມືອງຫຼາ) ມີທາງແຍກຂຶ້ນໄປ ຫາບ້ານແຕ່ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ. ທ່າແຮງຂອງບ້ານ ແມ່ນເໝາະກັບການ ທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ, ວັດທະນະທຳເຜົ່າອາຄາປະສົມເຜົ່າກຶມມຸ, ວິຖີຊີວິດ ແບບພື້ນເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ແບບດັ່ງເດີມ. ບ້ານພູແທນ ມີຊາຍແດນຕິດ ກັບບັນດາບ້ານຄື: ທິດເໜືອຕິດກັບ ບ້ານໂພນສະຫວັດ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ບ້ານຫ້ວຍຈາຍ, ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບບ້ານລາງລີງ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບບ້ານຫົວແກງ.

ບ້ານພູແທນ ມີຊື່ແມ່ນ ບ້ານຕາງຫຣິດ ເອົາຊື່ຂອງຕົ້ນໄມ້ມາຕັ້ງ. ຍ້ອນວ່າໃນສະໄໝນັ້ນ ມີຕົ້ນໄມ້ ປະເພດນີ້ຫຼາຍ (ພາສາລາວແປວ່າ “ຕົ້ນໄມ້ຂ້າງລາຍ”) ຈາກການເລົ່າລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ ຫຼື ປາກຕໍ່ປາກຕໍ່ໆກັນມາ. ບ້ານນີ້ ໄດ້ຍ້າຍໄປຍ້າຍມາ ຫຼາຍຊົ່ວຄົນແລ້ວ. ຍ້ອນສາເຫດທີ່ວ່າ ມີເສິກສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີພະຍາດສັດລະບາດມາສູ່ຄົນ, ມາຮອດປີ 1968 ທ້າວໄຕ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຄືນໃໝ່. ຕໍ່ມາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ້າວຫຼ້າ ເປັນນາຍບ້ານ ແລະ ທ້າວແສງເປັນຮອງ, ມີປະຊາຊົນມາຈາກ ບ້ານມົກຍົງ ແລະ ບ້ານລາງລີງ ປະສົມກັນມີປະມານ 11 ຄອບຄົວ. ປີ 1972 ມີຊົນເຜົ່າອາຄາກຸ່ມໃຫຍ່ ມາຈາກ ບ້ານພູສະຖີ, ບ້ານປາງສະບັດຈຳນວນ 22 ຄອບຄົວໄດ້ມາອາໄສຢູ່ນຳ. ສາເຫດທີ່ເອີ້ນວ່າ “ບ້ານພູແທນ” ຍ້ອນວ່າໃນຕອນນັ້ນ ມີຫຼາຍໆກຸ່ມຄົນ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ກໍ່ຍົກຍ້າຍໄປ, ຕໍ່ມາມີກຸ່ມຄົນໃໝ່ມາແທນ ເປັນຊົນເຜົ່າອາຄາ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ບ້ານພູແທນ” ຮອດປະຈຸບັນ.


ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ