16. ບ້ານເຜົ່າໄທຂາວ ບ້ານສາມກາງ ເມືອງແບງ. (ອຸດົມໄຊ)

ວັນສຸກ, 25 ກ.ລ 2014 09:00

      ບ້ານສາມກາງ ເປັນບ້ານຂອງຊົນເຜົ່າໄຕຂາວ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ ເທດສະບານເມືອງແບງ ປະມານ 13 ກິໂລແມັດ. ສະພາບເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ທຸກລະດູ (ຕິດກັບເສັ້ນທາງເລກ 2 W), ນັບຖືຜີ ແລະ ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາ ແລະ ປູກສາລີ. ທ່າແຮງຂອງບ້ານແມ່ນການຜະລິດເຄື່ອງແຜ່ນແພ, ວິຖີແບບ ດັ່ງເດີມຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ຍັງມີເອກະລັກສະເພາະຖິ່ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຄີຍມີນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງຊາວ ບ້ານມາແລ້ວ.
ໄຕຂາວບ້ານສາມກາງ ມາຈາກເມືອງຕຸງ ແຂວງໄລ່ເຈົາ, ເຂດໄຕບັກ ທາງພາກເໜືອ ສສ ຫວຽດນາມ. ບ້ານສາມກາງ ແມ່ນເຊື້ອຊາດໄຕຂາວ (ໄຕດ່ອນ) ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທາງພາກເໜືອແຂວງຜົ້ງສາລີ ສປປ ລາວ ໃນປີ ຄສ 1865. ດຳລົງຊີວິດຢູ່ແບບກະແຈກກະຈາຍ, ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ຢູ່ເຂດປາກຫວ້ຍຈາຍ ແລະ ປາກນ້ຳນ້ອຍ, ຈຳນວນໜຶ່ງ ຍ້າຍມາຢູ່ເຂດເມືອງໄຊ ປະມານ 15 ຄອບຄົວ, ຢູ່ໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ມີທ້າວຕູ້ຍນີ ໄດ້ຮູ້ຂ່າວ ວ່າຢູ່ເຂດເມືອງແບງ ມີທຳມະຊາດອຸດົມສົມບູນ ກໍ່ໄດ້ພາຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ລົງມາພັກເຊົ່າຢູ່ເຂດບ້ານນາບອນ. ໃນປີ 1880  ໄດ້ພາກັນຍ້າຍ ໄປຢູ່ບ້ານວັງ ວະ ມີ18  ຫຼັງຄາເຮືອນ, ພົນລະເມືອງ 85 ຄົນ, ຢູ່ໄດ້ປະມານ 3  ປີ ເຈົ້າຂຸນຊຸມຕາວ, ເມືອງຕຸງ ແຂວງໄລ່ເຈົາ ໄດ້ມານຳເອົາພົນລະເມືອງຕົນເອງກັບ ຄືນບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແຕ່ປະຊາຊົນ ກໍບໍ່ຍ່ອມກັບຄືນ, ປີ 1903-1904 ທ້າວດອງ ຊ່າງຕີເງິນຕີຄຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັກຄີໄພ ໄຟ ໄໝ້ບ້ານຈົນໝົດກຽ້ງ ຈຶ່ງຍ້າຍບ້ານມາຢູ່ບ້ານວັງສາມກາງ, ປີ 1904 ມີປະມານ 14 ຄອບຄົວ ມາອາໃສເຮັດນາ ໂດຍທ້າວຊາ (ຈ່າກວານ) ແລະ ທ້າວ ໝໍອ່ານ. ສາເຫດທີ່ເອີ້ນ ບ້ານວັງສາມກາງ ຍ້ອນມີພໍ່ເຖົ້າໜຶ່ງ ໄດ້ໄປຂວ່າງແຫຢູ່ວັງກ້ອງທ່າ ໄດ້ປາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທັງກິນ ແລະ ຂາຍແດ່. ສ່ວນປາ ທີ່ຂາຍກໍ່ໄດ້ເປັນເງິນ 6 ບີ້ 3 ກາງ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາວັງນ້ຳບວກກັບເງິນ 3 ກາງມາເປັນຊື່ “ບ້ານວັງສາມກາງ” ປະຈຸບັນນີ້ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “ບ້ານສາມກາງ”.


ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ