17. ນ້ຳຕົກຕາດຈົງ ບ້ານຕົງປຼາງ ເມືອງໄຊ. (ອຸດົມໄຊ)

ວັນພະຫັດ, 24 ກ.ລ 2014 17:00

​      ຕາດຈົງ ຕັ້ງຢູ່ຫ້ວຍນ້ຳແປ, ບ້ານຕົງປລາງ, ເມືອງໄຊ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ ປະມານ 50 ກິໂລແມັດ, ຫ່າງຈາກຈຸດສຸມນ້ຳແຮງ ໄປຫາບ້ານຕົງປຼາງ ປະມານ 9 ກິໂລແມັດ ແລະ ຈາກບ້ານຕົງປຼາງໄປ ຫາຕາດຈົງ ປະມານ 7 ກິໂລແມັດ. ສະພາບເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຈາກບ້ານໄປ ຫາຈຸດຕັ້ງແຄ້ມຂອງຊາວບ້ານ (ຫ້ວຍວີ) ແມ່ນຊາວບ້ານໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຂຸດເອງ ເປັນທາງລົດແທັກເຕີພໍໄປໄດ້ ປະມານ 4 ກິໂລແມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຍ່າງຕໍ່ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ໂດຍຜ່ານພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຂອງຊາວບ້ານ (ໄຮ່) ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ຈິ່ງຮອດຕາດຈົງ. ລັກສະນະຂອງນ້ຳ ຕົກຕາດ ເປັນຕາດທີ່ເນີນ ຂຶ້ນໄປມີ 3 ພັກ. ສາມາດຂຶ້ນໄປອາບນ້ຳຫລິ້ນໄດ້ສະບາຍ. ຕາດນີ້ມີຄວາມສູງ ປະມານ 35 ແມັດ ແລະ ກວ້າງປະມານ 25 ແມັດ, ມີນ້ຳໃສໄຫລຕະຫຼອດປີ ເປັນຕາດທີ່ສວຍງາມ ເໝາະສົມໃນການພັດທະນາເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຳຄັນອີກແຫ່ງ ໜຶ່ງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.
    ຕາມການສອບຖາມຂອງທີມງານສຳຫຼວດຈາກພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ນຳຊາວບ້ານວ່າ: ປະຫວັດຄວາມ ເປັນມາຂອງຊາວບ້ານ ເອີ້ນຊື່ຂອງຕາດນີ້ວ່າ ຕາດຈົງ ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນເຂົາເຈົ້າເອົາໄປທຽບກັບຕາດອື່ນໆ ເຫັນວ່າຕາດນີ້ ມີຄວາມສູງກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນບໍລິ ເວນບ້ານ. ຄຳວ່າ “ຈົງ” ແມ່ນເປັນພາສາກຶມມຸ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍແປວ່າ “ສູງ”. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງພາກັນໃສ່ຊື່ຕາດນີວ່າ “ຕາດຈົງ” ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.


ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ