19. ຖ້ຳຫ້ວຍກູດ ບ້ານຫ້ວຍສະຫຼາກເມືອງງາ. (ອຸດົມໄຊ)

ວັນພະຫັດ, 24 ກ.ລ 2014 16:00

     ຖ້ຳຫ້ວຍກູດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍສະຫຼາກ, ເມືອງງາ. ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງງາ ປະມານ 42 ກິໂລແມັດ, ຫ່າງຈາກບ້ານ ປະມານ 5 ກິໂລແມັດ. ສະພາບການເຂົ້າເຖິງເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ, ລັກສະນະ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຖ້ຳດັ່ງກ່າວມີຄວາມກ້ວາງປະມານ 3-5 ແມັດ, ຍາວປະມານ 200 ແມັດ, ມີຄວາມສວຍງາມ, ດ້ານານນອກ ມີພູຜາຕັ້ງຢູ່ອ້ອມຮອບ, ມີປ່າໄມ້ທີ່ຕຶບໜາ ເໝາະແກ່ການໄປພັກຜ່ອນ, ກິນເຂົ້າປ່າ, ສຳຜັດບັນຍາກາດເຢັນສົດຊື່ນ.

     ຖ້ຳນີ້ ປະຊາຊົນໄດ້ຄົ້ນພົບ ຍ້ອນການໄປລ່າເນື້ອເລີຍໄປພົບເຫັນຖ້ຳດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໃສ່ຊື່ແນວໃດ ປະຊາຊົນບ້ານນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນໃສ່ຊື່ວ່າ: “ຖ້ຳຫ້ວຍກູດ” ຍ້ອນວ່າຖ້ຳດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ວຍກູດ ຈຶ່ງໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າຖ້ຳຫ້ວຍກູດ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.


ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ