20. ບ້ານເຜົ່າກຶມມຸບ້ານໂຮມໄຊ ເມືອງໄຊ. (ອຸດົມໄຊ)

ວັນພະຫັດ, 24 ກ.ລ 2014 16:00

      ບ້ານໂຮມໄຊ ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າກຶມມຸ, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ ທາງໄປແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 7 ກິໂລແມັດ. ລົດສາມາດເຂົ້າເຖິງ ໄດ້ທັງລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່. ທ່າແຮງ ແລະ ສິ່ງໂດດເດັ່ນຊາວບ້ານຍັງຮັກສາວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ວິຖີຊີວິດແບບດັ່ງເດີມເຊັ່ນ: ແບບແຜນ ການດຳລົງຊີວິດ, ການທຳມາຫາກິນ, ການນຸ່ງຖື, ການຂັບລຳ, ການຫຼິ້ນບຸນປະເພນີຂອງເຜົ່າກຶມມຸ ແລະ ອື່ນໆ.     
      ບ້ານໂຮມໄຊ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ ຄສ 1905, ແຕ່ກ່ອນມີຊື່ວ່າ: “ບ້ານນາຈັກ” ຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານນາຈັກ ຍ້ອນວ່າຝຣັ່ງໄດ້ເອົາຈັກໄຖໄຮ່ ໄຖນາ, ປະກອບມີ 1 ຄອບຄົວ (ເປັນເຜົ່າລາວລຸ່ມ) ແມ່ນຄົນບ້ານຖິ່ນເມືອງໄຊ ອາຊີບພື້ນຖານແມ່ນເຮັດໄຮ່, ອາຊີບສຳຮອງແມ່ນລ້ຽງສັດ ແລະ ນັບ ຖືຜີ. ການນຸ່ງຖືແມ່ນແບບກຶມມຸ ທີ່ກາຍມາເປັນບ້ານຫຼັກ 7 ຫຼື ບ້ານໂຮມໄຊ ເອີ້ນວ່າ “ບ້ານຫຼັກ 7” ຍ້ອນວ່າຕັ້ງຫ່າງເທດສະບານເມືອງໄຊ 7 ກິໂລ ແມັດ. ຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານໂຮມໄຊນີ້ ຍ້ອນວ່າແຕ່ກ່ອນເປັນສຳນັກ ຫຼື ຫຼາຍສຳນັກຫຼາຍເຂດມາໂຮມເຂົ້າກັນເປັນບ້ານ ຈຶ່ງໃສ່ຊື່ວ່າ: “ບ້ານໂຮມໄຊ” ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.


ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ