1. ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ, ຕາດຮັງ. (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ວັນຈັນ, 04 ສ.ຫ 2014 11:55

​​

ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ ແມ່ນກຳເນີດຂຶ້ນມາ ຈາກແມ່ນ້ຳເຊເຊັດ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ແຂວງເຊກອງ, ນ້ຳຕົກມີຄວາມສູງ ປະມານ 10 ແມັດ, ຕັ້ງຢູ່ທີ່ບ້ານແສນວັງ, ເມືອງສາລະວັນ. ໂດຍໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ ແຕ່ປີ 1986 (ແຕ່ໃນຂັ້ນພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ) ສ່ວນຄຳວ່າ "ຕາດເລາະ" ແມ່ນມີຄວາມເປັນມາ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຄຳເວົ້າ ຂອງຊົນເຜົ່າ ທີ່ອາໄສຢູ່ ໃນບໍລິເວນແຫ່ງນີ້ ຄືຄຳວ່າ "ໂລະ" ມີຄວາມໝາຍວ່າ ອະໄວຍະວະຂອງເພດຊາຍ, ຊຶ່ງພົວພັນກັບເຫດການບາງຢ່າງດັ່ງນີ້: ໃນຂະນະນັ້ນ ໄດ້ມີຜູ້ເຖົ້າຜູ້ໜຶ່ງ, ທຸກມື້ລາວ ໄດ້ອອກໄປໄຮ່. ບັງເອີນມື້ໜຶ່ງ ໃນເວລາຄ່ຳຄ້ອຍ ຕາເວັນຈະລັບແສງ, ກ່ອນຈະໄປເຖິງບ້ານນັ້ນ ຄິດຢາກໄປອາບນ້ຳ ທີ່ມີນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ມີສຽງດັງທຶມໆ ເມື່ອໄປຮອດນ້ຳຕົກຕາດແລ້ວ. ບັງເອີນ ພໍ່ເຖົ້າໄດ້ພໍ້ກັບຜູ້ສາວ ສອງເອື້ອຍນ້ອງທີ່ມາແຕ່ໄຮ່ ແລະ ຄິດຢາກອາບນ້ຳຄືກັນ ແຕ່ອາດເປັນພົມລິຄິດ ໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າແກ່ຄົນນັ້ນ ໄດ້ເມຍຊ້ຳເຖົ້າ ຫຼື ແມ່ນນິ່ງແນມກັນ, ຈຶ່ງໄດ້ ເອີ້ນຊັກຖາມ ຕາມພາສາຄົນບ້ານດຽວ ເລີຍໄດ້ຖາມຜູ້ເຖົ້ານັ້ນວ່າ: ພໍ່ເຖົ້າຢາກໄດ້ເມຍບໍ່? ພໍ່ເຖົ້າກໍ່ໄດ້ຕອບວ່າ ກໍ່ຢາກໄດ້ຫັນແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ມີຍິງໃດ ໃນບ້ານເຮົາສົນໃຈເລີຍ, ສອງນ້ອງ ເອື້ອຍ ຈຶ່ງໄດ້ພະນັນ ກັບພໍ່ເຖົ້ານັ້ນວ່າ: ພໍ່ເຖົ້າກ້າໂຕນລົງຕາດນີ້ບໍ່? ຖ້າພໍ່ເຖົ້າກ້າ ແລ້ວກັບຂຶ້ນມາໄດ້ ພວກຂ້ອຍທັງສອງ ຂານອາສາ ຈະເປັນເມຍທັງສອງເລີຍ, ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ກໍ່ຄິດໄປຄິດມາວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດດີ ຈະໂຕນຕາດກໍ່ຢ້ານຕາຍ ແລະ ຖ້າບໍ່ໂຕນຕາດ ກໍ່ຢ້ານສອງນ້ອງເອື້ອຍ ເຢາະເຢີ້ຍວ່າເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ຂີ້ຂາດ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍ່ຢາກໄດ້ ສອງນ້ອງເອື້ອຍນ້ອງເປັນເມຍ, ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຖາມສອງເອື້ອຍນ້ອງຄືນວ່າ: ພວກຫຼານເວົ້າແທ້ບໍ? ສອງເອື້ອຍນ້ອງຕອບວ່າ ແທ້ຖ້າເຮັດໄດ້ ສາບານກໍ່ໄດ້ ພວກເຮົາຍອມເປັນເມຍ. ເມື່ອຢືນຢັນຄືແນວນັ້ນ ພໍ່ເຖົ້າເລີຍແກ້ຜ້າອອກ "ໂລະ" ຍານຕາບຊາບ ກໍ່ໄດ້ໂດດລົງໄປ ຈົນມິດດົນເຕີບ ຈົນເຮັດໃຫ້ສອງເອື້ອຍນ້ອງຕົກໃຈ ວ່າພໍ່ເຖົ້າຕາຍແລ້ວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໂພ່ຫົວຂຶ້ນມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງ ຕັດສິນໃຈເຮັດຕາມສັນຍາ ແລະ ພໍ່ເຖົ້າໄດ້ປະໂລະ ຂອງເພິ່ນຢ່າງບັງອາດ ຈິ່ງບອກວ່າ ມື້ແລງໃຫ້ໄປສູ່ຂໍ ນຳພໍ່ແມ່ພວກຂ້ອຍເດີ້ ຈາກນັ້ນພໍ່ເຖົ້າ ກໍ່ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ໄດ້ເມຍສອງຄົນພ້ອມດຽວກັນ ແລະ ຄົນທັງຫຼາຍກໍ່ເອີ້ນວ່າ: ຕາດໂລະ ຫຼື ຕາດເລາະ ເທົ່າທຸກວັນນີ້. ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານແສນວັງ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 31 ກິໂລແມັດ.

ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ