ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການກວດ​ກາ​ລັດ​ຖະ​ບານ.
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ.
ຊື່ຜູ້ເອີ້ນ
ວຽກເຮັດງານທໍາ
ວັນເກີດ
ຖິ່ນກຳເນີດ
ທີ່ຢູ່
ວັນທີເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດ
ວັນເດືອນປິເຂົ້າພັກສົມບູນ
ລະດັບການສຶກສາ
ການສັງລວມ
ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 8