ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 3

ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທ່ານ ພູນ ສີປະເສີດ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານການຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ແກ້ວບົວລະພາ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ທານ ພົນໂທ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງປອງກັນປະເທດ

ທານ ເພາ ບຸນນະຜົນ

ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທານ ພົນຕີ ອາຊາງ ລາວລີ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງພາຍໃນ

ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ:

ຮອງນາຍົກ, ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງ ການຕາງປະເທດ

ທານ ຄຳໄຊ ສຸພານຸວົງ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງການເງິນ

ທານ ພົນເອກ ສີສະຫວາດ ແກວບຸນພັນ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປາ ໄມ

ທານ ບົວທອງ ວົງລໍຄຳ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ , ໄປສະນີ ແລະ ກສາງ

ທານ ພົນໂທ ໂອສະກັນ ທຳມະເທວາ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງຖະແງຂາວ ແລະ ວັດທະນະທຳ

ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ທານ ພິມມະສອນ ເລືອງຄຳມາ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງສຶກສາທິການ

ທ່ານ ສຸລິວົງ ດາລາວົງ.

ປະທານຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ບຸບຜາ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ

ທານ ສົມປະດິດ ວໍລະສານ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງການຄາ

ທານ ບຸດສະບົງ ສຸວັນນະວົງ

ຜູວາການທະນາຄານ ແຫງ ສປປ ລາວ

ທານ ສຈ ວັນນະເລດ ລາຊະໂພ

ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ