ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 5

ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ:

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມະການ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ທານ ພົນຕີ ດວງໃຈ ພິຈິດ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງປອງກັນປະເທດ

ທານ ສຸກັນ ມະຫາລາດ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງການເງິນ

ທານ ພິມມະສອນ ເລືອງຄຳມາ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງສຶກສາທິການ

ທານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ທານ ພູມີ ທິບພະວອນ.

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງການຄາ

ທານ ບົວທອງ ວົງລໍຄຳ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກສາງ

ທ່ານ ຈັນສີ ໂພສີຄຳ.

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ສຸລິວົງ ດາລາວົງ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ

ທານ ພົນຕີ ສຸດໃຈ ທຳມະສິດ

ວາການລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທານ ພັນດວງຈິດ ວົງສາ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງຖະແງຂາວ ແລະ ວັດທະນະທຳ

ທ່ານ ສຸບັນ ສະຣິດທິລາດ

ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ

ທານ ສຽນ ສະພັງທອງ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ

ທານ ປອນເມກ ດາລາລອຍ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ບຸບຜາ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ

ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ບຸນຕຽມ ພິດສະໄໝ

ລັດຖະມົນຕີປະສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທ່ານ ດຣ. ສຸລິ ນັນທະວົງ

ລັດຖະມົນຕີ ປະສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທ່ານ ໄຊເຊັງລີ ເຕັງເບຼຍຈື

ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທານ ສົມພົງ ມົງຄຸນວິໄລ

ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ