ທ່ານ ສຸພານຸວົງ (1909 - 1995)

ສະເດັດເຈົ້າ ສຸພານຸວົງ, ປະທານປະເທດຄົນທໍາອິດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ.

ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ( 1909 - 1992)

ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ຮັກສາການ​​​ປະທານປະເທດ​​ ໄລຍະແຕ່ປີ 1986 ຫາ 1991.

ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ (1920 - 1992)

ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນທີ 2 ແລະ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທໍາອິດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ (1914 - 2008)

ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນທີ 3.

ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ

ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນທີ 4.