ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ເລື່ອງ
41/ນຍ 30/04/2021 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກ ຂອງລັດຖະບານ ຊຸດ​ທີ IX
31/ນຍ 02/04/2020 ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ກຳ​ນົດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ ຂອງ​ພະ​ຍາດ COVID-19 ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຂອງ​ລາວ.
08/ນຍ 24/01/2017 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການພັດທະນາບ້ານ
39/ນຍ 01/06/2016 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວບແບບແຜນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກ ຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII
01/ນຍ 06/01/2016 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງຄະນະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຂັ້ນບ້ານ
61/ນຍ 13/05/2014 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ
61/ນຍ 13/05/2014 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ໜີ້​ສິນ​ໂຄງ​ການ ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ
14/ນຍ 07/02/2014 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ຈັງຫວະການເຕີບໂຕ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມທິດຢືນຍົງ, ສະບັບເລກທີ 14/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ກຸມພາ 2014.
14/ນຍ 07/02/2014 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ​ການ​ ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ຈັງ​ຫວະ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຕາມ​ທິດ​ຍືນ​ຍົງ.
120/ນຍ 24/09/2012 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ
104/ນຍ 04/09/2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ນັກ​ງານ - ລັດ​ຖະ​ກອນ ຕາມ​ຂະ​ແໜງ​ການ ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ
0098/ນຍ 23/08/2012 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຜົນການກວດກາປະເມີນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2012
0043/ນຍ 22/03/2012 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ
32/ນຍ 06/03/2012 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຍັດຕິກອງປະຊຸມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ການທຸລະກິດໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 25-26 ມັງກອນ 2012
0126/ນຍ 12/12/2011 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທຸລະກັນດານໃນ ທົ່ວປະເທດ
0144/ນຍ 27/09/2010 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂໄພເງິນເຟີ້
0025/ນຍ 03/04/2007 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນກອງປະຊຸມວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ, ຄັ້ງວັນທີ 01/03/2007
0059/ນຍ 22/07/2005 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງລວມການຍົກລະດັບພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
36/ນຍ 09/07/2001 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິຫານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ

ເອກະສານທັງໝົດ: 19