ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ເລື່ອງ
25/ສ​ພ​ຊ 12/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ
24/ສ​ພ​ຊ 11/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະ​ຖິ​ຕິ
17/ສ​ພ​ຊ 05/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ
16/ສ​ພ​ຊ 04/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສີ​ລະ​ປະ​ການ​ສະ​ແດງ
14/ສ​ພ​ຊ 17/11/2016 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
7/ສ​ພ​ຊ 11/11/2016 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຄ​ມີ
08/ສ​ພ​ຊ 11/11/2016 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
06/ສ​ພ​ຊ 09/11/2016 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍທະ​ນາຍ​ຄວາມ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
04/ສພຊ 08/11/2016 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ)​
03/ສ​ພ​ຊ 08/11/2016 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍທາງຫຼວງ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
01/ສ​ພ​ຊ 04/11/2016 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍສື່ມວນ​ຊົນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)
74/ສພຊ 18/12/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
69/ສພຊ 15/12/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ)
66/ສພຊ 14/12/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
68/ສພຊ 14/12/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ)
67/ສພຊ 11/12/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນຊາດ (ສ້າງໃໝ່)
65/ສພຊ 10/12/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ
64/ສພຊ 09/12/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ປັບປຸງ)
73/ສພຊ 17/11/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
62/ສພຊ 16/07/2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ ( ສະບັບປັບປຸງ )

ເອກະສານທັງໝົດ: 139