ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ປັບປຸງ)
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 53/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 15/12/2014 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ປັບປຸງ)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 53.Handling_Petition30_01_2015.pdf