ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 08/ພນ
ວັນປະກາດໃຊ້ 02/08/2016 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ຄຳໝັນ ສູນວິເລີດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງພາຍໃນ
ປະເພດເອກະສານ ຄຳແນະນຳ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ C16_08-MoHA.pdf