ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ​ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 120/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 24/09/2012 10:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ A12 0120.pdf