ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ​ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 120/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 24/09/2012 10:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາບ້ານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ A12 0120.pdf