ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 59/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 26/12/2014 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 30The_act_of_and_Managed_Foreigners_in_Laos26_12_2014.pdf