ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຄາພັນທະໄມ້ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 1360/ຫລບ.ກສສ
ວັນປະກາດໃຊ້ 16/09/2015 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຄາພັນທະໄມ້ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ປະເພດ ໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ຕັບ, ໄມ້ແປຮູບ ແລະ ໄມ້ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ ຕາມແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 700/ຫລບ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 30/04/2015 ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 790/ຫລບ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 21/05/2015.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ N15_1360.pdf