ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 239/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 13/08/2015 09:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D15_239.pdf