ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 177/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 15/06/2015 10:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D15_177.o.pdf