ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 134/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 19/05/2015 13:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D15_134.o.pdf