ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະຍັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 78/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 19/03/2015 09:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະຍັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D15_078.pdf