ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິຫານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 36/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 09/07/2001 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິຫານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ A010036.pdf