ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 09/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 21/01/2015 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D15_009.pdf