ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂບບາຍ ການພັດທະນາ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 02/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 12/01/2015 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂບບາຍ ການພັດທະນາ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D15_2.pdf