ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ ການກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ ເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ.
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 06/01/2015 12:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ ການກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດ ເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D15_01.pdf