ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຫ່ງຊາດ (ສ້າງໃໝ່)
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 40/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 19/12/2013 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຫ່ງຊາດ (ສ້າງໃໝ່)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊະນິດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ 27-national-protection-19-12-2013.pdf