ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ (ສ້າງໃໝ່)
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 39/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 18/12/2013 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ (ສ້າງໃໝ່)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊະນິດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ 54-law-on-Biodiversity-security-18-12-2013.pdf