ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ (ສ້າງໃໝ້)
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 42/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 23/12/2013 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ (ສ້າງໃໝ້)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ 42-law-on-asiva-23-12-2013.pdf