ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ 8,9 ແລະ 10 ຂອງດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 461/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຂອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 439/ລບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 09/12/2014 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ 8,9 ແລະ 10 ຂອງດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 461/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຂອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ D14_4390001.pdf