ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ຈັງຫວະການເຕີບໂຕ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມທິດຢືນຍົງ

​​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 14/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 07/02/2014 12:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ຈັງຫວະການເຕີບໂຕ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມທິດຢືນຍົງ, ສະບັບເລກທີ 14/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ກຸມພາ 2014.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ A14_014.pdf