ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 165/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 07/05/2014 23:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວ ກັບການ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ D14_165.pdf