ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 04/ສປປ
ວັນປະກາດໃຊ້ 09/12/1996 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ
ຊະນິດເອກະສານ ລັດຖະບັນຍັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ Edit Gas Sale Rate.pdf