ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/ສປປ
ວັນປະກາດໃຊ້ 01/02/1996 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ປະທານປະເທດ
ຊະນິດເອກະສານ ລັດຖະບັນຍັດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ Soldier Prosecutor Organization.pdf