ແຈ້ງການ ວັນພັກຊົດເຊີຍວັນແມ່ຍິງ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິ່ງລາວ

​​​​ວັນພັກຊົດເຊີຍວັນແມ່ນຍິງ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 281/ຫລບ.ກສວ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/03/2014 09:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຈ້ງການ ວັນພັກຊົດເຊີຍວັນແມ່ຍິງ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ Inform for Women Day.jpg