ແຈ້ງການ ການນໍາໃຊ້ໃບທະບຽນ ແລະ ໃບຂັບຂີ່ ຍານພາຫະນະ, ໃບກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ນໍາໃຊ້ ລົດປະຈຳປີ

​​ແຈ້ງການ ການນໍາໃຊ້ໃບທະບຽນ ແລະ ໃບຂັບຂີ່ ຍານພາຫະນະ, ໃບກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ນໍາໃຊ້ ລົດປະຈຳປີ

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 468/ຄຂປກ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/02/2001 11:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ​ແຈ້ງການ ການນໍາໃຊ້ໃບທະບຽນ ແລະ ໃບຂັບຂີ່ ຍານພາຫະນະ, ໃບກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ນໍາໃຊ້ ລົດປະຈຳປີ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ 468.pdf