ແຈ້ງການ ໃຫ້ກວດກາຄືນ ການຕິດຕັ້ງດອກໄຟ ຫຼື ສະຕິກເກີສະທ້ອນແສງໃສ່ເຣີມອກລົດໄຖນາເດີນຕາມ ແລະ ລົດຖີບ

ແຈ້ງການ ໃຫ້ກວດກາຄືນ ການຕິດຕັ້ງດອກໄຟ ຫຼື ສະຕິກເກີສະທ້ອນແສງໃສ່ເຣີມອກລົດໄຖນາເດີນຕາມ ແລະ ລົດຖີບ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 1214/ຄຂປກ
ວັນປະກາດໃຊ້ 30/03/2001 11:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຈ້ງການ ໃຫ້ກວດກາຄືນ ການຕິດຕັ້ງດອກໄຟ ຫຼື ສະຕິກເກີສະທ້ອນແສງໃສ່ເຣີມອກລົດໄຖນາເດີນຕາມ ແລະ ລົດຖີບ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ 1214.pdf