ໃຫ້ໂຈະເຊົາຊົ່ວຄາວ ການເພີ່ມຈຸດບໍລິການຈັດທະບຽນເອກະສານຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂອງຂະແໜງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດ

​​​ໃຫ້ໂຈະເຊົາຊົ່ວຄາວ ການເພີ່ມຈຸດບໍລິການຈັດທະບຽນເອກະສານຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂອງຂະແໜງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 2144/ກງ
ວັນປະກາດໃຊ້ 09/08/2013 11:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ໃຫ້ໂຈະເຊົາຊົ່ວຄາວ ການເພີ່ມຈຸດບໍລິການຈັດທະບຽນເອກະສານຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂອງຂະແໜງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດໃນທົ່ວປະເທດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ການເງິນ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ Notice of stop to add new resgister place .pdf