ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 01/90/ ສປສ
ວັນປະກາດໃຊ້ 27/06/1990 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ສະໝານ ວິຍະເກດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ Property Law (1990) Lao.pdf