ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/90/ ສປສ
ວັນປະກາດໃຊ້ 27/06/1990 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ສະໝານ ວິຍະເກດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊະນິດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ Property Law (1990) Lao.pdf