ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 0037/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 24/10/2006 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ C060037.pdf