ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການການດໍາເນີນທຸລະ ກິດໄຟຟ້າ

​​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 0014/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 23/07/2001 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ C010014.pdf