ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ

​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 0043/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 22/03/2012 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ A12_0043.pdf