ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກທຸລະກັນດານໃນທົ່ວປະເທດ

​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 0126/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 12/12/2011 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທຸລະກັນດານໃນ ທົ່ວປະເທດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຊະນິດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ A11 0126.pdf