ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງລວມການຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ

​​​​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 0059/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 22/07/2005 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງລວມການຍົກລະດັບພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ A050059.pdf