ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫາກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 11/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 21/12/2011 17:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫາກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ Enterprise Small and Medium(2012) Lao.pdf