ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສະຖິຕິ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 03/ ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 30/06/2010 16:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສະຖິຕິ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 102_final_statictics_law_09_8_2010.pdf