ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 19/ ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 12/07/2012 16:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊະນິດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ 24_seng ni ti kam.pdf